Slider

d’Harmonie Sint-Amands

 is bijna 250 jaar actief in het muzikale verenigingsleven en is bruisender dan ooit. d’Harmonie houdt van muzikale uitdagingen en brengt mensen samen om muziek en plezier te maken. Op die manier draagt d’Harmonie ook haar steentje bij bij het lokale, culturele aanbod en wenst zij de kunst van de muziek zo veel mogelijk te delen met haar publiek.

Algemene Vergadering 2 september 2020

 Volgens de statuten van de vzw uit 2014 loopt het boekjaar van de vzw telkens van 1 april tot 31 maart. We moeten dus –uiterlijk 6 maand later – vóór 30 september van elk jaar een Algemene Vergadering organiseren, o.a. om de jaarrekening goed te keuren.
Maar op deze Algemene Vergadering zal het niet alleen gaan over de jaarrekening van 1 april 2019 tot 31 maart 2020 !
Belangrijker dan dat zal het, in het licht van wat voorafgaat, gaan over het voortbestaan van de vzw d’Harmonie.
De Brabantse Omwenteling, de Franse Revolutie, de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, WOI en WOII heeft d’Harmonie overleefd, maar zal zij Covid-19 overleven ?
In de bestuursvergadering van 9 juli 2020 werd 2 september 2020 vooropgesteld voor deze vergadering.
Of dit in GC De Nestel zal kunnen doorgaan, laten we nog weten. Desnoods gaat de Algemene Vergadering online of schriftelijk door.
Alle “werkende leden” – dit zijn leden die hun lidgeld hebben betaald voor de periode 2019-2020 - worden met stemrecht uitgenodigd op deze Algemene Vergadering.
Wij hopen op een ruime aanwezigheid, want er zijn quota te respecteren.
“Toegetreden leden” en andere belangstellenden mogen aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht.
Om zo nodig social distancing te kunnen toepassen, zou het aangewezen zijn om zich vooraf in te schrijven voor deze vergadering.

Repetities

Jullie hebben ongetwijfeld al een en ander opgevangen over de maatregelen die moeten getroffen worden om onze repetities mogelijk te maken :

 • risicoanalyse : wat mag / kan wel / niet, deelnemers wel / deels / niet, locatie, aard van de activiteit, timing, verplaatsing vóór / tijdens / na de activiteit, …
 • draaiboek : activiteiten, deelnamevoorwaarden, organisatie, hygiëne, communicatie
 • circulatieplan om de social distancing op alle momenten te kunnen respecteren, ook in de zogenoemde flessenhalzen zoals sanitaire voorzieningen, in- en uitgangen, …
 • aanduiding van een verantwoordelijke contactpersoon als corona-aanspreekpunt
 • communicatie in de vorm van pictogrammen en informatieve posters
 • extra voorzichtigheid, overleg en duidelijke afspraken met “risicogroepen” (leeftijdsrisico, diabetes, hartziekte, long- of nieraandoeningen, verzwakt immuunsysteem, …) en deelnemers van verschillende generaties
 • verplichtvooraf inschrijven voor de repetitie
 • zich akkoord verklaren met en het opvolgen van de te lezengedragscode
 • het dragen van een mondmasker (zelf mee te brengen) wanneer de afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden, bv. bij het betreden van het repetitielokaal en andere verplaatsingen voor, tijdens en na de activiteit
 • afstand van minstens 2 meter tussen de muzikanten
 • dirigent achter plexiglas
 • niet meer dan 50 personen aanwezig, op voorwaarde dat de ruimte groot genoeg is (minstens 4 m² per persoon voor zittende activiteiten en 10 m² voor activiteiten met beweging) om de afstandsregels te respecteren
 • hygiënemaatregelen : handen wassen vóór en na het betreden van de locatie, ontsmetten van oppervlakken (o.a. de stoel die je nodig hebt voor gebruik) en gebruiksvoorwerpen / instrumenten
 • er zorg voor dragen dat alle vloeistoffen, bv. bij het aflaten van speeksel, opgevangen worden in een wegwerpdoek of een propere, absorberende doek voor persoonlijk gebruik, meegebracht en daarna in een afgesloten vuilnisbak te gooien of na de activiteit te wassen op 60 °C of meer
 • extra kuisen van het zitgebied van blazers
 • persoonlijk materiaal (partituurmap, potlood, pupiter, papieren (zak)doekjes, …) zelf meebrengen
 • bij het delen van instrumenten / pupiters goed ontsmetten bij uitwisseling
 • maximale verluchting van de ruimte en bij voorkeur activiteit buiten
 • ruimte schoonmaken na de activiteit
 • is drankverbruik vóór, tijdens de pauze en na de repetitie op een veilige manier mogelijk ?
 • eventueel repetities per instrumentengroep of in kleinere gemengde orkestgroepen ?

Ons vast repetitielokaal in De Zool van GC De Nestel is in de vakantiemaanden juli en augustus niet beschikbaar, wegens bezet voor de speelpleinwerking. Genoemde maatregelen toepassen in Dorpshuis De Leeuw, dat is niet doenbaar : te weinig ruimte, geen aparte in- en uitgang, …  Vermoedelijk zijn er ook muzikanten in vakantie, in eigen land of in groen gemarkeerde buitenlanden.

Het lijkt ons hoogstens haalbaar om, onder voorbehoud, de repetities op te starten ergens midden september en daarbij moeten we nog afwachten of de maatregelen misschien terug verscherpt worden, bij een nu al waarschijnlijke tweede golf van Covid-19. Maar we willen wel weten wie van onze muzikanten een heropstart ziet zitten; wie aanwezig zal zijn.

Dit is immers geen terugkeer naar normaal. We gaan enkel opnieuw van start wanneer bestuur, dirigent en muzikanten zich goed voelen bij bovenstaande maatregelen en in staat zijn om die correct te organiseren en op te volgen.

Graag jullie reacties.

 


In Memoriam

Het bestuur, de muzikanten, de dirigent en de leden van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Sint-Amands betreuren het overlijden van hun zeer gewaardeerde vriend en medemuzikant,

Fernand Croesde heer Fernand Croes

° Sint-Amands, 12 november 1940

† Bornem, 4 april 2020

Met dit plotse heengaan verliezen wij als muziekvereniging een zeer bezield bestuurslid (bestuurslid sinds 1990), een van de trouwste muzikanten (lid-muzikant sinds 1958, bariton-, tenor-, altsaxofoon en klarinet), een fantastische vriend, een warm en immer vriendelijk persoon.

Wij gaan Fernand ongelooflijk hard missen !

Wij bieden zijn familie onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.


 

Onze orkesten

 • Cecllia's Symphonic Band

   

  Cecilia's Symphonic Band

  is het vernieuwde harmonieorkest van d’Harmonie Sint-Amands. Het orkest bestaat uit 50 muzikanten. Elke woensdagavond wordt er intensief gerepeteerd om het zeer gevarieerde concertrepertorium onder de knie te krijgen. Zo wordt het orkest klaargestoomd voor toekomstige concerten en optredens.

   

  Meer info Lid worden

Image

Cecilia's Boekenmarkt 2.0 - afgelast wegens Covid-19

Met pijn in het hart informeren wij dat, naast de noodgedwongen afgelaste pinksterboekenmarkt van 31 mei 2020, ook de septemberboekenmarkt van 13 september 2020 op de Kaai in Sint-Amands niet zal kunnen doorgaan, wegens de COVID-19-pandemie.
Na invullen van de COVID Event Scan, de online tool van het COVID Event Risk Model, kleurde het COVID-veiligheidslabel van het event bloedrood, een groot risico aangevend voor verdere verspreiding van het virus.
Omdat we niet kunnen inschatten of er een fundamentele wijziging van de epidemiologische toestanden zal optreden, liefst in positieve en niet in negatieve zin,op het ogenblik waarop het event gepland is, hebben wij in de bestuursvergadering van 9 juli 2020 beslist om ook de boekenmarkt van 13 september 2020 te annuleren. Voor het eerst in 35 jaar geen boekenmarkten in Sint-Amands !
Wij willen de gezondheid van onze standhouders, onze medewerkers en onze bezoekers immers niet in gevaar brengen.
Wij focussen nu, in de hoop dat deze coronacrisis tegen dan voorbij is, met zijn allen op de pinksterboekenmarkt van 23 mei 2021, waarop wij iedereen weer willen verwelkomen.

Voor d'Harmonie is het wegvallen van de inkomsten uit deze boekenmarkten een lelijke streep door de rekening en wij hopen op steun om het iconisch event van de boekenmarkt op de Kaai in Sint-Amands een duurzame toekomst te garanderen in het post-coronatijdperk en de continuïteit niet in gevaar te brengen..

Lid worden

Wens je deel uit te maken van de meest dynamische muziekvereniging uit de streek? Wij zijn voordurend op zoek naar medewerkers en muzikanten.
Interesse!

- PARTNERS -

Contactgegevens

Winkelstraat 13 - 2890 Puurs-Sint-Amands
Youtube d'Harmonie