N I E U W S

Algemene Vergadering 2 september 2020

Volgens de statuten van de vzw uit 2014 loopt het boekjaar van de vzw telkens van 1 april tot 31 maart. We moeten dus –uiterlijk 6 maand later – vóór 30 september van elk jaar een Algemene Vergadering organiseren, o.a. om de jaarrekening goed te keuren. Maar op deze Algemene Vergadering zal het niet alleen gaan over de jaarrekening van 1 april 2019 tot 31 maart 2020 ! Belangrijker dan dat zal het, in het licht van wat voorafgaat, gaan over het voortbestaan van de vzw d’Harmonie. De Brabantse Omwenteling, de Franse Revolutie, de Belgische onafhankelijkheidsoorlog, WOI en WOII heeft d’Harmonie overleefd, maar zal zij Covid-19 overleven ? In de bestuursvergadering van 9 juli 2020 werd 2 september 2020 vooropgesteld voor deze vergadering. Of dit in GC De Nestel zal kunnen doorgaan, laten we nog weten. Desnoods gaat de Algemene Vergadering online of schriftelijk door. Alle “werkende leden” – dit zijn leden die hun lidgeld hebben betaald voor de periode 2019-2020 - worden met stemrecht uitgenodigd op deze Algemene Vergadering. Wij hopen op een ruime aanwezigheid, want er zijn quota te respecteren. “Toegetreden leden” en andere belangstellenden mogen aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht. Om zo nodig social distancing te kunnen toepassen, zou het aangewezen zijn om zich vooraf in te schrijven voor deze vergadering.

Attendus

Mahla

De Veerman

Puur Smaak

Puurs-Sint-Amands

d'Harmonie

Contactgegevens

Winkelstraat 13 - 2890 Puurs-Sint-Amands
Youtube d'Harmonie